Remiss ny kontoplan – Anläggningstillgångar och kontoklass 5 och 6

BAS-intressenternas Förening genomför en total översyn av kontoplanen. Översynen har delats upp i delprojekt som kommer att remitteras löpande i takt med att styrelsen fattat beslut om dem. Den första remissen avser konton för anläggningstillgångar och övriga externa kostnader.

Remissen är ställd till bland annat BAS medlemmar och de som deltagit i workshops avseende kontoplanen, men den är öppen för alla att svara på. Svar på remissen ska komma in till info@bas.se senast den 24 oktober 2022. Mer information framgår av remissbrevet.

Remissbrevet

Bilaga 1 Förslag på ny kontoplan för anläggningstillgångar med tillhörande resultatkonton och jämförelse med den nuvarande

Bilaga 2 Förslag på ny kontoplan för kontoklasserna 5 och 6 med jämförelse med nuvarande kontoplan

Bilaga 3 Förslag på ny kontoplan för kontoklasserna 5 och 6