JÄMFÖR KONTOPLANER

Här kan du se förändringar i kontotabell och konteringsinstruktioner jämfört med föregående år. Bläddra i menyn för att jämföra andra årtal.

1010
Utvecklingsutgifter
1311
Aktier i noterade svenska koncernföretag
1312
Aktier i onoterade svenska koncernföretag
1313
Aktier i noterade utländska koncernföretag
1314
Aktier i onoterade utländska koncernföretag
1316
Övriga andelar i koncernföretag
2012
Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)
2127
Periodiseringsfond 2017
2191
Skillnad mellan bokförd och faktisk pensionsskuld
2259
Avsättningar för övriga skatter
3940
Orealiserade negativa/positiva värdeförändringar på säkringsinstrument
5411
Förbrukningsinventarier med en livslängd på mer än ett år
5412
Förbrukningsinventarier med en livslängd på ett år eller mindre
5491
Övriga förbrukningsinventarier med en livslängd på mer än ett år
5492
Övriga förbrukningsinventarier med en livslängd på ett år eller mindre
5493
Övrigt förbrukningsmaterial
7940
Orealiserade positiva/negativa värdeförändringar på säkringsinstrument
8920
Värdering till verkligt värde, anläggningstillgångar
8320
Värdering till verkligt värde, omsättningstillgångar