BAS tecknar samarbetsavtal med Srf konsulterna

BAS tecknade i slutet av augusti 2015 ett samarbetsavtal med Srf konsulterna.

Samarbetet innebär i korthet att Srf konsulterna i enlighet med BAS instruktioner ska producera sakinnehållet i BAS-produkterna samt i samarbete med ett förlag mångfaldiga, marknadsföra och distribuera BAS-produkterna. BAS är dock även fortsättningsvis ägare till samtliga immateriella rättigheter och ansvarig för innehåll, inriktning och kvalité hos BAS-produkterna.

Förutom ovanstående har även ett avtal, som innebär att Srf konsulterna från och med 2016 svarar för administrationen av BAS-föreningen och BAS-bolaget, tecknats.