The Accounting Manual är baserad på den svenska boken för löpande redovisning (Bokföringsboken). Dessutom omfattar boken den engelska versionen av kontoplanen med hänvisningar till lagar och normer som ska tillämpas vid upprättande av bokslut.

Boken The Accounting Manual är slutsåld och det kommer inte heller att tryckas fler böcker för försäljning. Istället kan du gratis ladda ner den engelska översättningen av baskontoplanen.

The Accounting Manual innehåller:

 • Totalt 450 sidor med konteringsinstruktioner och fördjupning inom olika områden
 • Detaljerade instruktioner till alla huvudkonton i kontoplanen
 • Fördjupning om redovisning
 • Sökordsregister som omfattar mer än 1 200 sökord

Konteringsinstruktionerna innehåller bland annat:

 • Vad som ska och vad som inte ska bokföras på ett konto
 • Vanliga motkonton
 • Relaterade konton
 • Vilka lagar och normer som styr bokföringen på ett visst konto

Fördjupningsavsnitt finns för bland annat följande områden:

 • Anpassning av BAS till olika företag och branscher
 • Bokföringsnämndens K-projekt
 • Svenska regler för löpande redovisning och arkivering
 • Redovisning av valutakurseffekter

The Accounting Manual ingår i serien Svensk Redovisning och tas fram av BAS-intressenternas Förening. Alla produkter inom serien Svensk Redovisning säljs av Norstedts Juridik.