Bulletinen innehåller nyheter med expertkommentarer främst inom praktisk redovisning, men även beskattning m.m. Den ger dig möjligheter att följa med – och delta i – debatten om ekonomi- och redovisningsfrågor.

Bulletinen utkommer fyra gånger per år. Du kan välja att få Bulletinen digitalt (via e-post) eller i tryckt format.

I varje nummer av Bulletinen får du en något längre fördjupningsartikel samt ett antal artiklar som tar upp aktuella frågor relaterade till BAS konceptet. På detta sätt blir Bulletinen ett naturligt komplement till kontoplanen och BAS stödlitteratur samtidigt som den kan användas som egen produkt.

Bulletinen har under 2018-2020 bland annat innehållit följande ämnen:

NR Artikel
4/2020 Elektronisk underskrift
3/2020 Presentkort och andra värdebevis som kompensation för en bristfällig produkt
2/2020 Reparation och underhåll av byggnader
2/2020 Behövs nya konton i coronatider?
1/2020 BAS Nyckeltal – Kundfordringar
4/2019 Redovisning av kryptovalutor
3/2019 Redovisning av vouchrar
2/2019 På vilket sätt ska fel rättas i redovisningen och beskattningen?
1/2019 Incitamentsprogram genom personaloptioner
4/2018 Hur bokför jag pågående arbeten för annans räkning
3/2018 Nya skatteregler för bolagssektorn
2/2018 Arbetsgivardeklaration på individnivå snart på allvar
1/2018 Val av K-regelverk för enskilda näringsidkare

Bulletinen ingår i serien Svensk Redovisning och tas fram av BAS-intressenternas Förening. Alla produkter inom serien Svensk Redovisning säljs av Norstedts Juridik.