Bulletinen innehåller nyheter med expertkommentarer främst inom praktisk redovisning, men även beskattning m.m. Den ger dig möjligheter att följa med – och delta i – debatten om ekonomi- och redovisningsfrågor.

Bulletinen utkommer fyra gånger per år. Du kan välja att få Bulletinen digitalt (via e-post) eller i tryckt format.

I varje nummer av Bulletinen får du en något längre fördjupningsartikel samt ett antal artiklar som tar upp aktuella frågor relaterade till BAS konceptet. På detta sätt blir Bulletinen ett naturligt komplement till kontoplanen och BAS stödlitteratur samtidigt som den kan användas som egen produkt.

Bulletinen har under 2016-2018 bland annat innehållit följande ämnen:

NR Artikel
4/2018 Hur bokför jag pågående arbeten för annans räkning
3/2018 Nya skatteregler för bolagssektorn
2/2018 Arbetsgivardeklaration på individnivå snart på allvar
1/2018 Val av K-regelverk för enskilda näringsidkare
4/2017 Hur kan löner och förmåner redovisas
4/2017 Pågående arbeten, del 2 fast pris
3/2017 Förslag till ny kontostruktur för anläggningstillgångar
3/2017 Pågående arbeten, del 1 löpande räkning
2/2017 K2-mallar – Vad är rätt och vad är fel
1/2017 Nedskrivning av kundfordringar
1/2017 Väsentlighetsprincipens effekter vid tillämpningen av K2 och vid beskattningen
2/2016 Konto 6410 eller 7240 för styrelsearvode?
2/2016 Hur ska det redovisas i resultaträkningen vid aktivering av eget arbete
1/2016 Ändrade definitioner i årsredovisningslagen

Bokföringsboken ingår i serien Svensk Redovisning och tas fram av BAS-intressenternas Förening. Alla produkter inom serien Svensk Redovisning säljs av Norstedts Juridik.