Bulletinen innehåller nyheter med expertkommentarer främst inom praktisk redovisning, men även beskattning m.m. Den ger dig möjligheter att följa med – och delta i – debatten om ekonomi- och redovisningsfrågor.

Bulletinen utkommer fyra gånger per år. Du kan välja att få Bulletinen digitalt (via e-post) eller i tryckt format.

I varje nummer av Bulletinen får du en något längre fördjupningsartikel samt ett antal artiklar som tar upp aktuella frågor relaterade till BAS konceptet. På detta sätt blir Bulletinen ett naturligt komplement till kontoplanen och BAS stödlitteratur samtidigt som den kan användas som egen produkt.

Bulletinen har under 2019-2022 bland annat innehållit följande ämnen:

NR Artikel
4/2022 Avskrivningar i K-regelverken
3/2022 Kapitaltillskott i Brf – finns det?
2/2022 Avskrivningar, förenklingar och väsentlighet
1/2022 Intäktsredovisning hos en mäklare kan vara svårare än att sälja ett hus
4/2021 Hur ska ett aktiebolag bokföra en skattereduktion om det betalar fastighetsskatt/avgift?
3/2021 Förslag om modernisering av bokföringslagen
2/2021  När teorin krockar med praktiken
1/2021 Digital rapportering – en möjlighet för företagen att lämna uppgifter till SCB på ett enklare sätt
4/2020 Elektronisk underskrift
3/2020 Presentkort och andra värdebevis som kompensation för en bristfällig produkt
2/2020 Reparation och underhåll av byggnader
2/2020 Behövs nya konton i coronatider?
1/2020 BAS Nyckeltal – Kundfordringar
4/2019 Redovisning av kryptovalutor
3/2019 Redovisning av vouchrar
2/2019 På vilket sätt ska fel rättas i redovisningen och beskattningen?
1/2019 Incitamentsprogram genom personaloptioner

Bulletinen ingår i serien Svensk Redovisning och tas fram av BAS-intressenternas Förening. Alla produkter inom serien Svensk Redovisning säljs av Norstedts Juridik.