Styrelse i BAS-intressenternas Förening

Ordförande

Sven-Inge Danielsson
Tirfing AB

Vice ordförande

Lisa Levinsson
Statistiska centralbyrån

Ann Margaret Dahlström
Svenska kyrkan


Birgitta Åhlander
FAR

Claes Eriksson
Srf konsulterna

Anna Ersson
Bokföringsnämnden

Lars Hansson
SIE-gruppen

Claes Norberg
Föreningen Svenskt Näringsliv

Robert Alexandersson
LRF Konsult AB