Styrelse i BAS-intressenternas Förening

Ordförande

Sven-Inge Danielsson
Education by Sid AB

Vice ordförande

Claes Norberg
Föreningen Svenskt Näringsliv

Lisa Levinsson
Statistikmyndigheten SCB


Anna Ersson
Bokföringsnämnden

Birgitta Åhlander
FAR

Claes Eriksson
Srf konsulterna

Marianne Westlén
Svenska Kyrkan

Therese Ohlsson
SIE-gruppen

Fredrik Danielsson
Skatteverket

Robert Alexandersson
Ludvig & Co