Styrelse i BAS-intressenternas Förening

Ordförande

Peter Nilsson
LRF Konsult

Vice ordförande

Mats Schröder
Skatteverket

Annika Larsson
FAR


Ann Margaret Dahlström 
Svenska kyrkan

Claes Eriksson
Srf konsulterna

Anna Ersson
Bokföringsnämnden

Lars Hansson
SIE-gruppen

Lisa Levinsson
Statistiska centralbyrån

Claes Norberg
Föreningen Svenskt Näringsliv