Styrelse i BAS-intressenternas Förening

Ordförande

Sven-Inge Danielsson
Tirfing Education AB

Vice ordförande

Ann Margaret Dahlström
Svenska kyrkan

Lisa Levinsson
Statistiska centralbyrån


Anna Ersson
Bokföringsnämnden

Birgitta Åhlander
FAR

Claes Eriksson
Srf konsulterna

Claes Norberg
Föreningen Svenskt Näringsliv

Lars Hansson
SIE-gruppen

Mats Schröder
Skatteverket

Robert Alexandersson
Ludvig & Co