Produkter

Bokföringsboken

Bokföringsboken är en handbok för löpande redovisning. Boken är ett viktigt komplement till BAS-kontoplanen och innehåller detaljerade konteringsinstruktioner och momskommentarer för alla BAS-konton.

Bokslutsboken

Utgångspunkten vid praktiskt bokslutsarbete är de enskilda kontona i bokföringen. I Bokslutsboken återfinns på kontonivå såväl K2- och K3-reglerna som skattemässiga överväganden som behöver göras vid bokslutet.

The Accounting Manual

The Accounting Manual är baserad på den svenska boken för löpande redovisning (Bokföringsboken). Dessutom omfattar boken den engelska versionen av kontoplanen med hänvisningar till lagar och normer som ska tillämpas vid upprättande av bokslut.

Nyckeltalen

Utöver definitioner och förklaringar till viktiga nyckeltal och hur de ska analyseras innehåller boken avsnitt om kassaflödesanalys och ekonomiska sambandsmodeller. Sammantaget är Nyckeltalen ett viktigt hjälpmedel vid arbete med analys och ekonomistyrning.

Bulletinen

Följ och/eller delta i debatten om ekonomi- och redovisningsfrågor. Bulletinen innehåller nyheter med expertkommentarer främst inom praktisk redovisning, men även beskattning m.m.

BAS-kontoplanen i maskinläsbart format

Programvaruföretag kan köpa tillgång till BAS-kontoplanen i maskinläsbart format. Du får tillgång till kontoplanen 2024 och kan göra anrop i applikationen fram till att BAS uppdaterar med 2025 års kontoplan.