Gratis kontoplaner för 2019

Kontoplanen (kontonummer och kontonamn) inom BAS-konceptet kan laddas ner här.

Kontoplan för 2019
Omfattning
PDF
XLS
BAS 2019

För alla typer av företag utom de som upprättar förenklat årsbokslut

Fullständig
PDF
XLS
BAS 2018 för K1

För enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut – K1

Fullständig
PDF
XLS
BAS 2018 för K1 Mini

För enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut – K1

Minsta möjliga (ett konto per rad i bokslutet)
PDF
XLS
BAS Chart of account

In English

PDF
XLS

Förbeställ böckerna för 2020!