Gratis kontoplaner för 2024

Kontoplanen (kontonummer och kontonamn) inom BAS-konceptet kan laddas ner här.

Kontoplanen finns även översatt till engelska – ladda ner här >>

Aktuell kontoplan
Omfattning
PDF
XLS
BAS 2024

För alla typer av företag utom de som upprättar förenklat årsbokslut

Fullständig
BAS 2018 för K1

För enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut – K1

Fullständig
BAS 2018 för K1 Mini

För enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut – K1

Minsta möjliga (ett konto per rad i bokslutet)

Beställ böckerna för 2024!