Aktuell kontoplan
Omfattning
PDF
XLS
BAS 2023

För alla typer av företag utom de som upprättar förenklat årsbokslut

Fullständig
PDF
XLS
BAS 2018 för K1

För enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut – K1

Fullständig
PDF
XLS
BAS 2018 för K1 Mini

För enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut – K1

Minsta möjliga (ett konto per rad i bokslutet)
PDF
XLS

Förbeställ böckerna för 2024!