JÄMFÖR KONTOPLANER

Här kan du se förändringar i kontotabell och konteringsinstruktioner jämfört med föregående år. Bläddra i menyn för att jämföra andra årtal.

2121
Periodiseringsfond vid 2001 års taxering
2128
Periodiseringsfond vid 2008 års taxering
2512
Beräknad inkomstskatt
2518
Betald F-skatt
2617
Utgående moms omvänd skattskyldighet varor och tjänster i Sverige, oreducerad moms
2623
Utgående moms för uthyrning, reducerad moms 1
2624
Beräknad utgående moms på tjänstförvärv från utlandet, reducerad 1
2625
Beräknad utgående moms på varuförvärv från annat EG-land, reducerad 1
2627
Utgående moms omvänd skattskyldighet varor och tjänster i Sverige, reducerad moms 1
2633
Utgående moms för uthyrning, reducerad moms 2
2634
Beräknad utgående moms på tjänstförvärv från utlandet, reducerad 2
2635
Beräknad utgående moms på varuförvärv från annat EG-land, reducerad 2
2637
Utgående moms omvänd skattskyldighet varor och tjänster i Sverige, reducerad moms 2
2647
Ingående moms omvänd skattskyldighet varor och tjänster i Sverige
3913
Frivilligt momspliktiga hyresintäkter
3914
Övriga momspliktiga hyresintäkter
7387
Kostnader för lånedatorer
8455
Orealiserade värdeförändringar på säkringsinstrument
8893
Erhållna koncernbidrag
8894
Lämnat koncernbidrag