JÄMFÖR KONTOPLANER

Här kan du se förändringar i kontotabell och konteringsinstruktioner jämfört med föregående år. Bläddra i menyn för att jämföra andra årtal.

1337
Andelar i handelsbolag, intresseföretag
1357
Andelar i handelsbolag, andra företag
1388
Långfristiga kundfordringar
2614
Utgående moms omvänd skattskyldighet, 25 %
2615
Utgående moms import av varor, 25 %
2617
Utgående moms omvänd skattskyldighet varor och tjänster i Sverige, 25 %
2624
Utgående moms omvänd skattskyldighet, 12 %
2625
Utgående moms import av varor, 12 %
2627
Utgående moms omvänd skattskyldighet varor och tjänster i Sverige, 12 %
2634
Utgående moms omvänd skattskyldighet, 6 %
2635
Utgående moms import av varor, 6 %
2637
Utgående moms omvänd skattskyldighet varor och tjänster i Sverige, 6 %
4400
Momspliktiga inköp i Sverige
4415
Inköpta varor i Sverige, omvänd skattskyldighet, 25 % moms
4416
Inköpta varor i Sverige, omvänd skattskyldighet, 12 % moms
4417
Inköpta varor i Sverige, omvänd skattskyldighet, 6 % moms
4500
Övriga momspliktiga inköp
4531
Inköp av tjänster från ett land utanför EU, 25 % moms
4532
Inköp av tjänster från ett land utanför EU, 12 % moms
4533
Inköp av tjänster från ett land utanför EU, 6 % moms
4545
Import av varor, 25 % moms
4546
Import av varor, 12 % moms
4547
Import av varor, 6 % moms
8891
Förändring av skillnad mellan bokförd och faktisk pensionsskuld