Jämför kontoplaner

Här kan du se förändringar i kontotabell och konteringsinstruktioner jämfört med föregående år. Bläddra i menyn för att jämföra andra årtal.

1316
Andra andelar i svenska koncernföretag
1317
Andra andelar i utländska koncernföretag
1386
Förutbetalda leasingavgifter, långfristig del
1720
Förutbetalda leasingavgifter
1860
Andelar i koncernföretag, kortfristigt
1869
Nedskrivning andelar i koncernföretag
2412
Byggnadskreditiv, kortfristig del
7014
Löner till kollektivanställda 16,36 %
7015
Löner till kollektivanställda 6,15 %
7016
Vinstandelar till kollektivanställda 6,15 %
7034
Löner till kollektivanställda 16,36 % (utlandsanställda)
7035
Löner till kollektivanställda 6,15 % (utlandsanställda)
7036
Vinstandelar till kollektivanställda 6,15 % (utlandsanställda)
7214
Löner till tjänstemän 16,34 %
7215
Löner till tjänstemän 6,15 %
7216
Vinstandelar till tjänstemän 6,15 %
7224
Löner till företagsledare 16,36 %
7225
Löner till företagsledare 6,15 %
7234
Löner till tjänstemän och ftgsledare 16,36 % (utlandsanställda)
7235
Löner till tjänstemän och ftgsledare 6,15 % (utlandsanställda)
7236
Vinstandelar till tjänstemän och ftgsledare 6,15 % (utlandsanställda)
7520
Avgifter 16,36 %
7521
Avgifter för löner och ersättningar
7522
Avgifter för förmånsvärden
7525
Avgifter på skattepliktiga kostnadsersättningar
7526
Avgifter på arvoden
7528
Avgifter på bruttolöneavdrag m.m.
7529
Avgifter för semester- och löneskulder
7534
Särskild löneskatt förvärvsinkomster 6,15 %