JÄMFÖR KONTOPLANER

Här kan du se förändringar i kontotabell och konteringsinstruktioner jämfört med föregående år. Bläddra i menyn för att jämföra andra årtal.

1330
Andelar i intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i
1331
Andelar i intresseföretag
1332
Ackumulerade nedskrivningar av andelar i intresseföretag
1333
Andelar i gemensamt styrda företag
1334
Ackumulerade nedskrivningar av andelar i gemensamt styrda företag
1336
Andelar i övriga företag som det finns ett ägarintresse i
1337
Ackumulerade nedskrivningar av andelar i övriga företag som det finns ett ägarintresse i
1338
Ackumulerade nedskrivningar av andelar i intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i
1340
Långfristiga fordringar hos intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i
1341
Långfristiga fordringar hos intresseföretag
1342
Ackumulerade nedskrivningar av långfristiga fordringar hos intresseföretag
1343
Långfristiga fordringar hos gemensamt styrda företag
1344
Ackumulerade nedskrivningar av långfristiga fordringar hos gemensamt styrda företag
1346
Långfristiga fordringar hos övriga företag som det finns ett ägarintresse i
1347
Ackumulerade nedskrivningar av långfristiga fordringar hos övriga företag som det finns ett ägarintresse i
1348
Ackumulerade nedskrivningar av långfristiga fordringar hos intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i
1360
Lån till delägare eller närstående enligt ABL, långfristig del
1369
Ackumulerade nedskrivningar av lån till delägare eller närstående enligt ABL, långfristig del
1570
Kundfordringar hos intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i
1571
Kundfordringar hos intresseföretag
1572
Kundfordringar hos gemensamt styrda företag
1573
Kundfordringar hos övriga företag som det finns ett ägarintresse i
1575
Osäkra kundfordringar hos intresseföretag
1578
Ej reskontraförda kundfordringar hos intresseföretag
1579
Nedskrivning av kundfordringar hos intresseföretag
1670
Kortfristiga fordringar hos intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i
1671
Kortfristiga fordringar hos intresseföretag
1672
Kortfristiga fordringar hos gemensamt styrda företag
1673
Kortfristiga fordringar hos övriga företag som det finns ett ägarintresse i
1685
Kortfristiga fordringar hos delägare eller närstående enligt ABL
2089
Fond för utvecklingsutgifter
2128
Periodiseringsfond 2018
2129
Periodiseringsfond 2019
2130
Periodiseringsfond 2020 – nr 2
2131
Periodiseringsfond 2021 – nr 2
2132
Periodiseringsfond 2022 – nr 2
2133
Periodiseringsfond 2023 – nr 2
2134
Periodiseringsfond 2024 – nr 2
2135
Periodiseringsfond 2015 – nr 2
2136
Periodiseringsfond 2016 – nr 2
2137
Periodiseringsfond 2017 – nr 2
2138
Periodiseringsfond 2018 – nr 2
2139
Periodiseringsfond 2018 – nr 2
2370
Långfristiga skulder till intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i
2371
Långfristiga skulder till intresseföretag
2372
Långfristiga skulder till gemensamt styrda företag
2373
Långfristiga skulder till övriga företag som det finns ett ägarintresse i
2470
Leverantörsskulder till intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i
2471
Leverantörsskulder till intresseföretag
2472
Leverantörsskulder till gemensamt styrda företag
2473
Leverantörsskulder till övriga företag som det finns ett ägarintresse i
2870
Kortfristiga skulder till intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i
2871
Kortfristiga skulder till intresseföretag
2872
Kortfristiga skulder till gemensamt styrda företag
2873
Kortfristiga skulder till övriga företag som det finns ett ägarintresse i
3570
Fakturerade kostnader till intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i
3998
Sjukpenning
7013
Löner till kollektivanställda 25,46 %
7014
Löner till kollektivanställda 16,36 %
7015
Löner till kollektivanställda 6,15 %
7016
Vinstandelar till kollektivanställda 6,15 %
7213
Löner till tjänstemän 25,46 %
7214
Löner till tjänstemän 16,36 %
7215
Löner till tjänstemän 6,15 %
7216
Vinstandelar till tjänstemän 6,15 %
7223
Löner till företagsledare 25,46 %
7224
Löner till företagsledare 16,36 %
7225
Löner till företagsledare 6,15 %
7510
Arbetsgivaravgifter 31,42 %
7511
Arbetsgivaravgifter för löner och ersättningar
7512
Arbetsgivaravgifter för förmånsvärden
7515
Arbetsgivaravgifter på skattepliktiga kostnadsersättningar
7516
Arbetsgivaravgifter på arvoden
7518
Arbetsgivaravgifter på bruttolöneavdrag m.m.
7519
Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskulder
7520
Avgifter 16,36 %
7521
Avgifter för löner och ersättningar
7522
Avgifter för förmånsvärden
7525
Avgifter på skattepliktiga kostnadsersättningar
7526
Avgifter på arvoden
7528
Avgifter på bruttolöneavdrag m.m.
7529
Avgifter för semester- och löneskulder
7534
Särskild löneskatt förvärvsinkomster 6,15 %
7560
Arbetsgivaravgifter 25,46 %
8110
Utdelningar på andelar i intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i
8111
Utdelningar på andelar i intresseföretag
8112
Utdelningar på andelar i gemensamt styrda företag
8113
Utdelningar på andelar i övriga företag som det finns ett ägarintresse i
8117
Insatsemission, gemensamt styrda företag
8118
Insatsemission, övriga företag som det finns ett ägarintresse i
8120
Resultat vid försäljning av andelar i intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i
8121
Resultat vid försäljning av andelar i intresseföretag
8122
Resultat vid försäljning av andelar i gemensamt styrda företag
8123
Resultat vid försäljning av andelar i övriga företag som det finns ett ägarintresse i
8130
Resultatandelar från handelsbolag (intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i)
8131
Resultatandelar från handelsbolag (intresseföretag)
8132
Resultatandelar från handelsbolag (gemensamt styrda företag)
8133
Resultatandelar från handelsbolag (övriga företag som det finns ett ägarintresse i)
8170
Nedskrivningar av andelar i och långfristiga fordringar hos intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i
8173
Nedskrivningar av andelar i gemensamt styrda företag
8174
Nedskrivningar av långfristiga fordringar hos gemensamt styrda företag
8176
Nedskrivningar av andelar i övriga företag som det finns ett ägarintresse i
8177
Nedskrivningar av långfristiga fordringar hos övriga företag som det finns ett ägarintresse i
8180
Återföringar av nedskrivningar av andelar i och långfristiga fordringar hos intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i
8183
Återföringar av nedskrivningar av andelar i gemensamt styrda företag
8184
Återföringar av nedskrivningar av långfristiga fordringar hos gemensamt styrda företag
8186
Återföringar av nedskrivningar av andelar i övriga företag som det finns ett ägarintresse i
8187
Återföringar av nedskrivningar av långfristiga fordringar hos övriga företag som det finns ett ägarintresse i
8710
Extraordinära intäkter
8750
Extraordinära kostnader