JÄMFÖR KONTOPLANER

Här kan du se förändringar i kontotabell och konteringsinstruktioner jämfört med föregående år. Bläddra i menyn för att jämföra andra årtal.

1351
Andelar i noterade företag
1515
Osäkra kundfordringar
1535
Osäkra kontraktsfordringar
1565
Osäkra kundfordringar hos koncernföretag
2180
Obeskattade intäkter
2181
Obeskattade upphovsmannaintäkter
2182
Obeskattade skogsintäkter
2185
Obeskattade skogsintäkter
7013
Lön växa-stöd kollektivanställda 10,21%
7033
Löner till kollektivanställda under 26 år (utlandsanställda)
7034
Löner kollektivanställda 16,36% (utlandsanställda)
7035
Löner till kollektivanställda 6,15% (utlandsanställda)
7036
Vinstandelar till kollektivanställda 6,15% (utlandsanställda)
7213
Lön växa-stöd tjänstemän 10,21%
7223
Löner till företagsledare 25,46%
7233
Löner till tjänstemän och ftgsledare under 26 år (utlandsanställda)
7234
Löner till tjänstemän och ftgsledare 16,36% (utlandsanställda)
7235
Löner till tjänstemän och ftgsledare 6,15% (utlandsanställda)
7236
Vinstandelar till tjänstemän och ftgsledare 6,15% (utlandsanställda)
7560
Arbetsgivaravgifter 25,46%
8880
Förändring av obeskattade intäkter
8881
Avsättning upphovsmannakonto
8882
Återföring upphovsmannakonto
8885
Avsättning skogskonto
8886
Återföring från skogskonto

Komplement till kontoplanen. För att du ska kunna arbeta effektivare och känna dig säker på att du gör rätt direkt, både löpande och vid bokslut rekommenderar vi BAS stödmaterial – Bokföringsboken och Bokslutsboken.