Jämför kontoplaner

Här kan du se förändringar i kontotabell och konteringsinstruktioner jämfört med föregående år. Bläddra i menyn för att jämföra andra årtal.

2087
Insatsemission (ekonomiska föreningar)*
2087
Bunden överkursfond (aktiebolag)*
2097
Fri överkursfond
2124
Perioderiseringsfond 2014
2852
Anståndsbelopp för moms, arbetsgivaravgifter och personalskatt

* Konto 2087 Insatsemission (ekonomiska föreningar) och konto 2087 Bunden överkursfond (aktiebolag) används både i aktiebolag och ekonomiska föreningar. I en ekonomisk fören­ing används kontot på samma sätt som tidigare.


 

Komplement till kontoplanen. För att du ska kunna arbeta effektivare och känna dig säker på att du gör rätt direkt, både löpande och vid bokslut rekommenderar vi BAS stödmaterial – Bokföringsboken och Bokslutsboken.