Jämför kontoplaner

Här kan du se förändringar i kontotabell och konteringsinstruktioner jämfört med föregående år. Bläddra i menyn för att jämföra andra årtal.

1120
Förbättringsutgifter på annans fastighet
2124
Periodiseringsfond 2024
2125
Periodiseringsfond 2015
2135
Periodiseringsfond 2015-2
2660
Punktskatter
2661
Reklamskatt
2669
Övriga punktskatter
6993
Lämnade bidrag och gåvor
7990
Övriga rörelsekostnader