SRU-kopplingar/deklarationer

Det finns två kopplingstabeller för inkomstdeklarationerna 2-4. I den ena  tabellen visas konton i grupper och ej aktuella konton exkluderas (t.ex. 11xx exkl. (112x, 118x)). I den andra tabellen redovisas intervaller av konton (t.ex. 1100-1119, 1130-1179, 1190-1199).

Läs mer om SRU-kopplingar här >>

PDF
XLS
Ink 2
Aktiebolag, ekonomiska föreningar m.fl.
PDF
PDF
Ink 2 Intervall
Aktiebolag, ekonomiska föreningar m.fl.
PDF
PDF
Ink 3
Ideella föreningar, stiftelser m.fl.
PDF
PDF
Ink 3 Intervall
Ideella föreningar, stiftelser m.fl.
PDF
PDF
Ink 4
Handelsbolag
PDF
PDF
Ink 4 Intervall
Handelsbolag
PDF
PDF
NE
Inkomst av näringsverksamhet, Enskilda näringsidkare – förenklat årsbokslut, K1-regler
PDF
PDF
NE
Inkomst av näringsverksamhet, Enskilda näringsidkare – övriga
PDF
PDF