JÄMFÖR KONTOPLANER

Här kan du se förändringar i kontotabell och konteringsinstruktioner jämfört med föregående år. Bläddra i menyn för att jämföra andra årtal.

1316
Andelar i ekonomiska föreningar, koncernföretag (Tidigare: Insatsemission ekonomisk förening, koncernföretag)
1336
Andelar i ekonomiska föreningar, intresseföretag (Tidigare: Insatsemission ekonomisk förening, intresseföretag)
1356
Andelar i ekonomiska föreningar, övriga företag (Tidigare: Insatsemission ekonomisk förening, övriga företag)
1513
Kundfordringar – delad faktura
1688
Fordran pensionsförsäkringar, deklarationspost
2083
Medlemsinsatser (Tidigare: Inbetalda insatser)
2084
Förlagsinsatser
2253
Avsättning särskild löneskatt, deklarationspost
2321
Konvertibla lån
2322
Lån förenade med optionsrätt
2892
Inre reparations/underhållsfond
2943
Beräknad upplupen särskild löneskatt på pensionskostnader, deklarationspost (Tidigare: Beräknad upplupen särskild löneskatt på pensionskostnader)
2951
Upplupna avtalade försäkringsavgifter
2959
Upplupna avtalade pensionsförsäkringspremier, deklarationspost
6410
Styrelsearvoden som inte är lön (Tidigare: Styrelsearvoden)
7240
Styrelsearvoden (Tidigare konto 6410)
7532
Särskild löneskatt på pensionskostnader, deklarationspost
7571
Arbetsmarknadsförsäkringar försäkringsavgifter
7572
Arbetsmarknadsförsäkringar pensionsförsäk- ringspremier, deklarationspost
7573
Arbetsmarknadsförsäkringar, betalda premier och avgifter
8840
Lämnade gottgörelser