×

Aktuellt

BAS svarar på Bokföringsnämndens remisser

Bokföringsnämnden (BFN har två remisser ute avseende förändringar i K2 och K3. I en tidigare artikel tog Maria Albanese upp frågan om förtydligande av vad som ska ingå i posten Råvaror och förnödenheter i K2. Den frågan är en av de frågor BAS lyfter i sitt remissvar till BFN.

Läs mer »

BAS deltar på Ekonomi & Företag

Den 27-28 september går mässan Ekonomi & Företag av stapeln på Kistamässan. BAS-intressenternas Förening finns på plats i Srf konsulternas monter. Besök oss gärna!

Läs mer »

BAS svarar på Bokföringsnämndens remiss

Bokföringsnämnden (BFN) har remitterat ett förslag på ändringar i Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) och vägledning om årsredovisning i mindre företag (K2) samt Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2012:1) och vägledning om årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Läs mer »

Avskrivningar i K-regelverken

Det finns en del uppenbara skillnader mellan K2 och K3 som många känner till. Vad gäller avskrivningar är det t.ex. i K3 krav på komponentavskrivning under vissa förutsättningar och det är aldrig förbjudet. Detta medan det är förbjudet med komponentavskrivning i K2.

Läs mer »

Väsentliga händelser efter balansdagen

När uppstår ett förhållande och när inträffar en händelse? I många fall kanske frågorna är enkla, men långt ifrån alltid. Ur ett redovisningsperspektiv har det stor betydelse att hålla ordning på detta.

Läs mer »

Kapitaltillskott i Brf – Finns det?

Det förekommer att det i årsredovisningen för en bostadsrättsförening finns en rad under bundet eget kapital som benämns ”Kapitaltillskott”. Begreppet finns inte i tillämplig normgivning (K2 eller K3) och frågan är vad som avses?

Läs mer »