×

Aktuellt

Vill du delta i debatten?

BAS tidning Bulletinen innehåller nyheter med expertkommentarer främst inom praktisk redovisning, men även beskattning m.m. Vill du vara med och delta i debatten?

Läs mer »

Svar på Bokföringsnämndens förfrågan om utvärdering av K2 och K3

I december gick Bokföringsnämnden (BFN) ut med en förfrågan om utvärdering av K2 och K3. Förfrågan är ett inledande steg i den planerade översynen av regelverken. Förfrågan omfattar övergripande frågor om bland annat normgivningens struktur och regelverkens tillämpningsområde. BAS-intressenternas Förening (BAS) var remissinstans och vi har skickat ett svar.

Läs mer »