BAS-intressenternas Förening

Dessa kategorier medlemmar finns i BAS:

1. Organisationer och myndigheter med rösträtt

2. Organisationer och myndigheter utan rösträtt

3. Företag utan rösträtt som kan tillföra relevant kompetens och/eller har ett tydligt allmänt intresse av BAS-konceptets utveckling

4. Fysiska personer utan rösträtt som kan tillföra relevant kompetens och har ett tydligt allmänt intresse av BAS konceptets utveckling.


Vill din organisation, ditt företag eller du bli medlem i BAS, fyll i din ansökan här. Beslut om nya medlemmar fattas av föreningsmötet.


Medlemmar med rösträtt:

Bokföringsnämnden
Byggföretagen

FAR
Föreningen SIE-Gruppen
Föreningen Svenskt Näringsliv
Skatteverket
Statistikmyndigheten SCB
Svenska kyrkan
Srf konsulterna

Medlemmar utan rösträtt:

Accountec Sweden AB
Bjorn Lunden
Bolagsverket
Ekonomistyrningsverket
Fastighetsägarna
Fortnox AB
Fyrklövern ekonomi och juridik AB
Föreningen Företagsekonomiska Institutet 1888
Ludvig & Co
Näringslivets Regelnämnd (NNR)
Riksidrottsförbundet
SCR Svensk Camping
Sveriges Allmännytta
Sveriges Kommuner och Regioner
Visita – Svensk besöksnäring
Visma Spcs

BFN
FAR
SvensktNaringsliv
SIE
Srf-konsulterna
Bjorn-Lunden
esv
Fortnox
FEI
NNR
SCR
Sveriges-kommuner-och-regioner
Visita
Byggforetagen
SKV
SCB
SvenskaKyrkan
Accountec
Bolagsverket
Fastighetsagarna
Ludvig
Riksidrottsforbundet
Sveriges-allmannytta