BAS-intressenternas Förening

Dessa kategorier medlemmar finns i BAS:

  1. Organisationer och myndigheter med rösträtt
  2. Organisationer och myndigheter utan rösträtt
  3. Företag utan rösträtt som kan tillföra relevant kompetens och/eller har ett tydligt allmänt intresse av BAS-konceptets utveckling
  4. Fysiska personer utan rösträtt som kan tillföra relevant kompetens och har ett tydligt allmänt intresse av BAS konceptets utveckling.

Mejla till info@bas.se om din organisation eller ditt företag är intresserade av att bli medlem i BAS. Berätta vilka ni är och motivera varför ni vill bli medlemmar. Beslut om nya medlemmar fattas av föreningsmötet.

Medlemmar med rösträtt:

Bokföringsnämnden
Byggföretagen

FAR
Föreningen SIE-Gruppen
Föreningen Svenskt Näringsliv
Ludvig & Co
Skatteverket
Statistikmyndigheten SCB
Svenska kyrkan
Srf konsulterna

Medlemmar utan rösträtt:

Björn Lundén AB
Bolagsverket
Ekonomistyrningsverket
Fastighetsägarna
Föreningen Företagsekonomiska Institutet 1888
Näringslivets Regelnämnd (NNR)
Riksidrottsförbundet
SCR Svensk Camping
Sveriges Allmännytta
Sveriges Kommuner och Regioner
Visita – Svensk besöksnäring
Visma Spcs

BFN
FAR
SvensktNaringsliv
SKV
SvenskaKyrkan
Bolagsverket
Fastighetsagarna
FEI
Riksidrottsforbundet
SCR
Sveriges-kommuner-och-regioner
Byggföretagen
SIE
Ludvig
SCB
Srf-konsulterna
esv
NNR
Sveriges-allmännytta
Visita
bjornlunden_2rad_blue_op_V_CMYK