BOKFÖRINGSBOKEN & BOKSLUTSBOKEN 2024

Nu även som e-böcker!

BOKFÖRINGSBOKEN & BOKSLUTSBOKEN 2024

Beställ Bokföringsboken och Bokslutsboken 2024 i tryckt format och spara 150 kr.

Bokföringsboken

En handbok för löpande redovisning och ett viktigt komplement till BAS-kontoplanen. Innehåller detaljerade konteringsinstruktioner för alla BAS-konton.

Bokslutsboken

Bokslutsboken hjälper dig att göra rätt direkt vid bokslut enligt K2 eller K3.

Bulletinen

Nyheter med expertkommentarer främst inom praktisk redovisning, men även beskattning m.m.

Nyckeltalen

Bättre analys och effektivare ekonomistyrning.

Bokföringsboken & Bokslutsboken 2024

Handböckerna som hjälper dig att göra rätt! Böckerna kan nu beställas som e-böcker hos Bokus och Adlibris. Tryckta böcker beställs hos Norstedts Juridik.

Kontoplaner för 2024

Ladda ner kontoplaner för 2024 helt gratis! Finns både som PDF och XLS. Kontoplanen finns även översatt till engelska. Ladda ner kontoplaner för 2024 här.

Prenumerera på BAS Nyhetsbrev

BAS – mer än en kontoplan

BAS-intressenternas Förening är en ideell förening vars medlemmar företräder branschorganisationer, intresseföreningar och statliga myndigheter. Föreningen har till ändamål att förvalta och utveckla BAS-kontoplanen och publikationer i anslutning till denna.

false

Samarbetsavtal med Srf konsulterna

BAS tecknade 2015 ett samarbetsavtal med Srf konsulterna. Det innebär i korthet att Srf konsulterna i enlighet med BAS instruktioner ska producera sakinnehållet i BAS-produkterna. Läs mer

false

Bulletinen – BAS egen tidskrift

Följ och delta i debatten om ekonomi- och redovisningsfrågor. Bulletinen innehåller nyheter med expertkommentarer främst inom praktisk redovisning, men även beskattning m.m. Läs mer

Aktuellt

Vad händer när säljaren inte har F-skatt?  

18 juni 2024

Ett nytt nummer av Bulletinen är ute. I vanlig ordning bjuder vi på en artikel som denna gång handlar om vad som gäller om ett företag inte har f-skatt.

Läs mer


Årsuppdatering BAS 2024 – Webbinarium

17 maj 2024

Peter Berg håller ett webbinarium om 2024 års nyheter för samtliga BAS-produkter och den spännande utvecklingen av nya e-böcker från BAS.

Läs mer


Stödlitteraturen i digital form till programvaruföretagen

3 april 2024

BAS-intressenternas Förening (BAS) har i samarbete med de programvaruföretag som är medlemmar i BAS gjort en förstudie i syfte att hitta en lösning för digitalisering av BAS stödlitteratur.

Läs mer


Gå till nyhetsarkivet

Vanliga frågor och svar

I kontoplanen för 2024 har BAS lagt till konto 2670 Utgående moms på försäljning inom EU, OSS. Kontot kan användas i avstämningssyfte vid OSS-redovisning av moms. Den som vill göra avstämning per land och momssats kan lägga till egna underkonton.

I samband med coronakrisen beviljar Skatteverket regelmässigt anstånd med betalning av moms, arbetsgivaravgifter och personalskatt. BAS-gruppen har fått frågor om hur sådana anstånd lämpligen ska bokföras.

En förutsättning för att anstånd ska beviljas är att moms- eller arbetsgivardeklaration (kontrolluppgift på individnivå) har inkommit till Skatteverket.

Skatteverket beslutar då först, i normal ordning, om att belasta skattekontot med de deklarerade beloppen.

Därefter tas beslut om anstånd, vilket innebär att anståndsbeloppet återförs till skattekontot och att en skuld motsvarande anståndsbeloppet uppstår för den bokföringsskyldige.

Vi föreslår att man bokför på följande sätt:

• Redovisad moms bokförs som vanligt enligt konteringsinstruktionerna för konto 2650, d.v.s. redovisat belopp omförs till skattekontot (kont 1630) när momsdeklarationen lämnas.

• Redovisade arbetsgivaravgifter bokförs som vanligt enligt konteringsinstruktionerna för konto 2730, d.v.s. redovisat belopp omförs till skattekontot (kont 1630) i slutet av månaden.

• Avdragen personalskatt bokförs som vanligt enligt konteringsinstruktionerna för konto 2710, d.v.s. redovisat belopp omförs till skattekontot (konto 1630) när arbetsgivardeklaration (kontrolluppgift på individnivå) lämnas.

• Beviljade anstånd bokförs när beslut om anstånd har mottagits, med anståndsbeloppet i debet på 1630 Skattekonto, och med kreditering av ett nytt särskilt skuldkonto 2852 Anståndsbelopp för moms, arbetsgivaravgifter och personalskatt.

Tillämpas K3 kan komponentavskrivning bli aktuellt för maskiner och inventarier. För fastigheter blir det aktuellt så gott som undantagslöst. Det finns däremot inget krav på att dela upp tillgången på olika komponenter i huvudboken. Vill man göra det går det bra att lägga upp egna konton. Men det går lika bra att räkna ut avskrivningarna i en sidoordnad bokföring, t.ex. ett anläggningsregister.

Tillämpas K2 får komponentavskrivning inte användas. Eftersom kontoplanen tar mer sikte på mindre företag och det inte är tvingande att dela upp komponenter på huvudbokskonton finns det inte med i standardkontoplanen.

Har du för övrigt observerat att det i Bokslutsboken finns ett avsnitt som beskriver effekter av komponent-, kontra enhetsavskrivning? Där finns också ett avsnitt om avskrivningar och värdeminskningsavdrag på maskiner och inventarier.

Det är ingen skillnad. Begreppet SRU står för standardiserade räkenskapsutdrag och SRU-koder infördes när det för första gången infördes standardiserade räkenskapsutdrag i inkomstdeklarationerna. Vid denna tidpunkt var SRU-koderna tresiffriga. När dessa koder blev fyrsiffriga benämndes dessa fältkoder.

Både Skatteverket och andra använder båda begreppen, vilket tyvärr kan vara förvirrande.

Nej, det finns ingen standardkontoplan för den som redovisar moms enligt reglerna om vinstmarginalbeskattning. Däremot finns det i Bokföringsboken ett relativt omfattande fördjupningsavsnitt som behandlar reglerna on vinstmarginalbeskattning. Här finns också ett förslag på en kontoplan som kan användas samt ett flertal exempel hur denna kontoplan kan användas.