Bokföringsboken

En handbok för löpande redovisning och ett viktigt komplement till BAS-kontoplanen. Innehåller detaljerade konteringsinstruktioner för alla BAS-konton.

Bokslutsboken

Bokslutsboken 2018 hjälper dig att göra rätt direkt vid bokslut enligt K2 eller K3.

Bokföringsboken & Bokslutsboken 2019

Handböckerna som hjälper dig att göra rätt! Förbeställ Bokföringsboken och Bokslutsboken 2019 och spara 150 kr. Köp bokpaketet här

Kontoplaner för 2018

Ladda ner kontoplaner för 2018 helt gratis! Finns både som PDF och XLS. Ladda ner kontoplaner

Prenumerera på BAS Nyhetsbrev

BAS – mer än en kontoplan

BAS-intressenternas Förening är en ideell förening vars medlemmar företräder branschorganisationer, intresseföreningar och statliga myndigheter. Föreningen har till ändamål att förvalta och utveckla BAS-kontoplanen och publikationer i anslutning till denna.

false

Samarbetsavtal med Srf konsulterna

BAS tecknade 2015 ett samarbetsavtal med Srf konsulterna. Det innebär i korthet att Srf konsulterna i enlighet med BAS instruktioner ska producera sakinnehållet i BAS-produkterna. Läs mer

false

Prenumerera på Bulletinen

Följ och delta i debatten om ekonomi- och redovisningsfrågor. Bulletinen innehåller nyheter med expertkommentarer främst inom praktisk redovisning, men även beskattning m.m. Teckna din prenumeration här

Aktuellt

BAS uppsatstävling avgjord!

13 december 2018

I syfte att belysa en del specifika frågeställningar kring BAS-kontoplanen och få underlag för en framtida uppdatering har BAS-föreningen genomfört en uppsatstävling.

Läs mer


Nya bokföringsexempel avseende pågående arbeten för annans räkning

21 november 2018

En fråga som inte är helt ovanlig är hur pågående arbeten för annans räkning ska bokföras.

Läs mer


Ändrade skatteregler påverkar redovisningen

1 oktober 2018

Propositionen 2017/18:245 Nya skatteregler för företagssektorn är beslutad.

Läs mer


Gå till nyhetsarkivet

Vanliga frågor och svar

Den App som har funnits har bara varit en funktion för att få fram kontoplanen i ett mobilanpassat format. I och med att den nya webbplatsen nu är responsiv går det utmärkt att ladda ned kontoplanen från webbplatsen och läsa den i mobilen. Det finns därför för tillfället inga planer på att göra en ny App.

Det är ingen skillnad. Begreppet SRU står för standardiserade räkenskapsutdrag och SRU-koder infördes när det för första gången infördes standardiserade räkenskapsutdrag i inkomstdeklarationerna. Vid denna tidpunkt var SRU-koderna tresiffriga. När dessa koder blev fyrsiffriga benämndes dessa fältkoder.

Både Skatteverket och andra använder båda begreppen, vilket tyvärr kan vara förvirrande.

Nej, det finns ingen standardkontoplan för den som redovisar moms enligt reglerna om vinstmarginalbeskattning. Däremot finns det i Bokföringsboken ett relativt omfattande fördjupningsavsnitt som behandlar reglerna on vinstmarginalbeskattning. Här finns också ett förslag på en kontoplan som kan användas samt ett flertal exempel hur denna kontoplan kan användas.

Eftersom det fortfarande är möjligt att få avdrag för enklare förtäring som inte utgör en måltid så kommer kontot att vara kvar. Se närmare om hur representation enligt de nya reglerna kan bokföras i bokföringsexempel 72-1 i Bokföringsboken.

Ja, kontoplanen har översatts till tyska och engelska. Det är emellertid bara den engelska som finns uppdaterad.  Det är bara kontoplanen på svenska som tillhandahålls gratis.

Baskontoplanen med konteringsinstruktioner på engelska finns i boken The Accounting Manual.