BOKFÖRINGSBOKEN & BOKSLUTSBOKEN 2021

Beställ Bokföringsboken och Bokslutsboken 2021 och spara 150 kr.

Bokföringsboken

En handbok för löpande redovisning och ett viktigt komplement till BAS-kontoplanen. Innehåller detaljerade konteringsinstruktioner för alla BAS-konton.

Bokslutsboken

Bokslutsboken 2021 hjälper dig att göra rätt direkt vid bokslut enligt K2 eller K3.

Bulletinen

Nyheter med expertkommentarer främst inom praktisk redovisning, men även beskattning m.m.

Nyckeltalen

Bättre analys och effektivare ekonomistyrning.

Bokföringsboken & Bokslutsboken 2021

Handböckerna som hjälper dig att göra rätt! Beställ Bokföringsboken och Bokslutsboken 2021 och spara 150 kr. Beställ bokpaketet här

Kontoplaner för 2021

Ladda ner kontoplaner för 2021 helt gratis! Finns både som PDF och XLS. Ladda ner kontoplaner

Prenumerera på BAS Nyhetsbrev

BAS – mer än en kontoplan

BAS-intressenternas Förening är en ideell förening vars medlemmar företräder branschorganisationer, intresseföreningar och statliga myndigheter. Föreningen har till ändamål att förvalta och utveckla BAS-kontoplanen och publikationer i anslutning till denna.

false

Samarbetsavtal med Srf konsulterna

BAS tecknade 2015 ett samarbetsavtal med Srf konsulterna. Det innebär i korthet att Srf konsulterna i enlighet med BAS instruktioner ska producera sakinnehållet i BAS-produkterna. Läs mer

false

Bulletinen – BAS egen tidskrift

Följ och delta i debatten om ekonomi- och redovisningsfrågor. Bulletinen innehåller nyheter med expertkommentarer främst inom praktisk redovisning, men även beskattning m.m. Läs mer

Aktuellt

Utdelning och koncernbidrag i kombination med coronastöd

22 juni 2021

Nu är det slutspurt för de som upprättar årsredovisningar med bokslutsmånad december och de med april har påbörjat ”säsongen”. I samband med det planeras för koncernbidrag och utdelningar. I normala fall har man skattereglerna att förhålla sig till.

Läs mer


Programvarutillverkare – Workshop 14/6

19 maj 2021

Välkommen till en workshop där BAS kommer presentera den applikation som BAS-kontoplanen i digital form kommer levereras i under hösten 2021.

Läs mer


Vill du delta i debatten?

19 maj 2021

BAS tidning Bulletinen innehåller nyheter med expertkommentarer främst inom praktisk redovisning, men även beskattning m.m. Vill du vara med och delta i debatten?

Läs mer


Gå till nyhetsarkivet

Vanliga frågor och svar

Den App som har funnits har bara varit en funktion för att få fram kontoplanen i ett mobilanpassat format. I och med att den nya webbplatsen nu är responsiv går det utmärkt att ladda ned kontoplanen från webbplatsen och läsa den i mobilen. Det finns därför för tillfället inga planer på att göra en ny App.

Det är ingen skillnad. Begreppet SRU står för standardiserade räkenskapsutdrag och SRU-koder infördes när det för första gången infördes standardiserade räkenskapsutdrag i inkomstdeklarationerna. Vid denna tidpunkt var SRU-koderna tresiffriga. När dessa koder blev fyrsiffriga benämndes dessa fältkoder.

Både Skatteverket och andra använder båda begreppen, vilket tyvärr kan vara förvirrande.

Nej, det finns ingen standardkontoplan för den som redovisar moms enligt reglerna om vinstmarginalbeskattning. Däremot finns det i Bokföringsboken ett relativt omfattande fördjupningsavsnitt som behandlar reglerna on vinstmarginalbeskattning. Här finns också ett förslag på en kontoplan som kan användas samt ett flertal exempel hur denna kontoplan kan användas.

Eftersom det fortfarande är möjligt att få avdrag för enklare förtäring som inte utgör en måltid så kommer kontot att vara kvar. Se närmare om hur representation enligt de nya reglerna kan bokföras i bokföringsexempel 72-1 i Bokföringsboken.

Ja, kontoplanen har översatts till tyska och engelska. Det är emellertid bara den engelska som finns uppdaterad.  Det är bara kontoplanen på svenska som tillhandahålls gratis.

Baskontoplanen med konteringsinstruktioner på engelska finns i boken The Accounting Manual.