Om BAS-intressenternas Förening (BAS)

BAS-intressenternas Förening är en ideell förening vars medlemmar företräder branschorganisationer, intresseföreningar och statliga myndigheter. Föreningen har till ändamål att förvalta och utveckla BAS-kontoplanen och publikationer i anslutning till denna.

Det är inte lagstadgat vilken kontoplan som ska användas i Sverige. BAS-kontoplanen är emellertid idag den helt dominerande kontoplanen inom svenskt näringsliv. Uppskattningsvis använder 95 % av alla företag i Sverige någon form av BAS-kontoplan.

Vår verksamhet omfattar underhåll, revidering och förbättring av BAS-kontoplanen samt relaterade publikationer, liksom andra aktiviteter som är av betydelse för användningen av BAS-kontoplanen.

De publikationer som är kopplade till kontoplanen beskriver hur kontoplanen är tänkt att användas för att ge bäst fördelar för företagen i olika sammanhang. Används kontoplanen korrekt underlättar det för företagen vad gäller extern rapportering till exempelvis Skatteverket och Statistiska Centralbyrån (SCB). Konceptet innehåller också stöd för företagens interna rapportering, möjligheter till analys, m.m.

Vi ger även ut tidskriften Bulletinen. Bulletinen innehåller nyheter med expertkommentarer främst inom praktisk redovisning, men även beskattning m.m. Den ger läsaren möjlighet att följa med och delta i debatten om ekonomi- och redovisningsfrågor.

Vill du ha mer information är du välkommen att ställa frågor via info@bas.se.