Jämför kontoplaner

Här kan du se förändringar i kontotabell och konteringsinstruktioner jämfört med föregående år. Bläddra i menyn för att jämföra andra årtal.

1120
Förbättringsutgifter på annans fastighet
2124
Periodiseringsfond 2024
2125
Periodiseringsfond 2015
2135
Periodiseringsfond 2015-2
2660
Punktskatter
2661
Reklamskatt
2669
Övriga punktskatter
6993
Lämnade bidrag och gåvor
7990
Övriga rörelsekostnader

Komplement till kontoplanen. För att du ska kunna arbeta effektivare och känna dig säker på att du gör rätt direkt, både löpande och vid bokslut rekommenderar vi BAS stödmaterial – Bokföringsboken och Bokslutsboken.