Jämför kontoplaner

Här kan du se förändringar i kontotabell och konteringsinstruktioner jämfört med föregående år. Bläddra i menyn för att jämföra andra årtal.

1430
Lager av halvfabrikat
1431
Lager av köpta halvfabrikat
1432
Lager av egentillverkade halvfabrikat
1438
Förändring av lager av köpta halvfabrikat
1439
Förändring av lager av egentillverkade halvfabrikat
1685
Kortfristiga fordringar hos delägare eller närstående
2112
Periodiseringsfond vid 2012 års taxering
4900
Förändring av lager (gruppkonto)
4930
Förändring av lager av halvfabrikat
4931
Förändring av lager av köpta halvfabrikat
4932
Förändring av lager av egentillverkade halvfabrikat
4990
Förändring av lager och pågående arbete (ofördelad)
7550
Avkastningsskatt på pensionsmedel
7551
Avkastningsskatt 15 % försäkringsföretag m.fl. samt avsatt till pensioner
7552
Avkastningsskatt 15 % utländska pensionsförsäkringar
7553
Avkastningsskatt 30 % försäkringsföretag m.fl.
7554
Avkastningsskatt 30 % utländska kapitalförsäkringar
8255
Avkastningsskatt kapitalplacering

Komplement till kontoplanen. För att du ska kunna arbeta effektivare och känna dig säker på att du gör rätt direkt, både löpande och vid bokslut rekommenderar vi BAS stödmaterial – Bokföringsboken och Bokslutsboken.