Jämför kontoplaner

Här kan du se förändringar i kontotabell och konteringsinstruktioner jämfört med föregående år. Bläddra i menyn för att jämföra andra årtal.

1385
Kapitalförsäkring
3980
Erhållna offentliga bidrag
3985
Erhållna statliga bidrag
3988
Erhållna offentliga bidrag för personal
3989
Övriga erhållna offentliga bidrag
3990
Övriga ersättningar, bidrag och intäkter
3997
Sjuklöneersättning
3998
Återbäring av överskott från försäkringsföretag
6551
Arkitekttjänster
6552
Teknisk provning och analys
6553
Tekniska konsulttjänster
6554
Finansiell- och övrig ekonomisk rådgivning
6555
Skatterådgivning
6556
Köpta tjänster avseende forskning och utveckling
6559
Övrig konsultverksamhet
7418
Återbäring från försäkringsföretag
7441
Överföring av medel till pensionsstiftelse