JÄMFÖR KONTOPLANER

Här kan du se förändringar i kontotabell och konteringsinstruktioner jämfört med föregående år. Bläddra i menyn för att jämföra andra årtal.

1920
PlusGiro
1930
Företagskonto/checkkonto/ affärskonto
1940
Övriga bankkonton
2610
Utgående moms, 25 %
2611
Utgående moms på försäljning inom Sverige, 25 %
2612
Utgående moms på egna uttag, 25 %
2613
Utgående moms för uthyrning, 25 %
2614
Beräknad utgående moms på tjänsteförvärv från utlandet, 25 %
2615
Beräknad utgående moms på varuförvärv från annat EG-land, 25 %
2617
Utgående moms omvänd skattskyldighet varor och tjänster i Sverige, 25 %
2618
Vilande utgående moms, 25 %
2620
Utgående moms, 12 %
2621
Utgående moms på försäljning inom Sverige, 12 %
2622
Utgående moms på egna uttag, 12 %
2623
Utgående moms för uthyrning, 12 %
2624
Beräknad utgående moms på tjänsteförvärv från utlandet, 12 %
2625
Beräknad utgående moms på varuförvärv från annat EG-land, 12 %
2627
Utgående moms omvänd skattskyldighet varor och tjänster i Sverige, 12 %
2628
Vilande utgående moms, 12 %
2630
Utgående moms, 6 %
2631
Utgående moms på försäljning inom Sverige, 6 %
2632
Utgående moms på egna uttag, 6 %
2633
Utgående moms för uthyrning, 6 %
2634
Beräknad utgående moms på tjänsteförvärv från utlandet, 6 %
2635
Beräknad utgående moms på varuförvärv från annat EG-land, 6 %
2637
Utgående moms omvänd skattskyldighet varor och tjänster i Sverige, 6 %
2638
Vilande utgående moms, 6 %
2850
Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)
2998
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
2999
OBS-konto
3000
Försäljning inom Sverige
3001
Försäljning inom Sverige, 25 % moms
3002
Försäljning inom Sverige, 12 % moms
3003
Försäljning inom Sverige, 6 % moms
3004
Försäljning inom Sverige, momsfri
3100
Försäljning av varor utanför Sverige
3105
Försäljning varor till land utanför EU
3106
Försäljning varor till annat EU-land, momspliktig
3108
Försäljning varor till annat EU-land
3200
Försäljning VMB och omvänd moms
3211
Försäljning positiv VMB, 25 % moms
3212
Försäljning negativ VMB, 25 % moms
3231
Försäljning inom byggsektorn, omvänd skattskyldighet moms
3300
Försäljning av tjänster utanför Sverige
3305
Försäljning tjänster till land utanför EU
3308
Försäljning tjänster till annat EU-land
3400
Försäljning, egna uttag
3401
Egna uttag momspliktiga, 25 %
3402
Egna uttag momspliktiga, 12 %
3403
Egna uttag momspliktiga, 6 %
3404
Egna uttag, momsfria
3521
Fakturerade frakter, EU-land
3522
Fakturerade frakter, export
3541
Faktureringsavgifter, EU-land
3542
Faktureringsavgifter, export
4000
Inköp av varor från Sverige
4200
Sålda varor VMB
4211
Sålda varor positiv VMB, 25 % moms
4212
Sålda varor negativ VMB, 25 % moms
4400
Inköpta tjänster i Sverige, omvänd skattskyldighet
4425
Inköpta tjänster i Sverige, omvänd skattskyldighet, 25 % moms
4426
Inköpta tjänster i Sverige, omvänd skattskyldighet, 12 % moms
4427
Inköpta tjänster i Sverige, omvänd skattskyldighet, 6 % moms
4500
Inköp från annat EU-land
4515
Inköp av varor från annat EU-land, 25 % moms
4516
Inköp av varor från annat EU-land, 12 % moms
4517
Inköp av varor från annat EU-land, 6 % moms
4518
Inköp av varor från annat EU-land, momsfri
4535
Inköp av tjänster från annat EU-land, 25 % moms
4536
Inköp av tjänster från annat EU-land, 12 % moms
4537
Inköp av tjänster från annat EU-land, 6 % moms
4538
Inköp av tjänster från annat EU-land, momsfri
6422
Revisionsverksamhet utöver revision
6423
Skatterådgivning – revisor
6424
Övriga tjänster – revisor
6981
Föreningsavgifter, avdragsgilla
6982
Föreningsavgifter, ej avdragsgilla
8910
Skatt som belastar årets resultat