JÄMFÖR KONTOPLANER

Här kan du se förändringar i kontotabell och konteringsinstruktioner jämfört med föregående år. Bläddra i menyn för att jämföra andra årtal.

2114
Periodiseringsfond vid 2014 års taxering
2115
Periodiseringsfond vid 2015 års taxering
2123
Periodiseringsfond 2013
2124
Periodiseringsfond 2014
2125
Periodiseringsfond 2015
2126
Periodiseringsfond 2016
6981
Föreningsavgifter, avdragsgilla
6982
Föreningsavgifter, ej avdragsgilla
8920
Skatt på grund av ändrad beskattning