Allmänt om kontoplanen

BAS-kontoplanen är en generell plan för systematisering och kontering av affärshändelser. Den kan användas av företag och organisationer oberoende av storlek, typ av verksamhet och juridisk form. Den är anpassad till årsredovisningslagen, skattelagstiftningen och gällande redovisningsrekommendationer.

Kontoplanen är utformad med sikte på automatiserad framställning av resultaträkning och balansräkning enligt årsredovisningslagens uppställningsformer samt av uppgifter till Skatteverket (standardiserade räkenskapsuppgifter, SRU) och till Statistikmyndigheten SCB.

Genom kontoplanens logiska struktur är det också lätt att på basis av de uppgifter som registreras i redovisningen automatiskt producera egna rapporter, till exempel till styrelse och ledning.

BAS-kontoplanen uppdateras årligen.