×

Aktuellt

Kontoändringar och ny SRU-koppling

BAS styrelse har beslutat att ta bort huvudbokskontona kopplade till halvfabrikat (1430 och 4930). Konton för avkastningsskatt till de nya rutorna i inkomstdeklarationen har tillkommit och SRU-kopplingarna har justerats.

Läs mer »

Ny webbplats

Välkommen till BAS nya webbplats! Responsiv, modern och med nya funktioner.

Läs mer »

The Accounting Manual i nytryck

The Accounting Manual har omarbetats och kommit ut i nytryck. Boken bygger på Bokföringsboken, men innehåller dessutom hänvisningar till lagar och normer som ska tillämpas vid upprättande av bokslut.

Läs mer »