×

Aktuellt

Ny webbplats

Välkommen till BAS nya webbplats! Responsiv, modern och med nya funktioner.

Läs mer »

The Accounting Manual i nytryck

The Accounting Manual har omarbetats och kommit ut i nytryck. Boken bygger på Bokföringsboken, men innehåller dessutom hänvisningar till lagar och normer som ska tillämpas vid upprättande av bokslut.

Läs mer »

2017 års böcker

2017 års böcker innehåller uppdateringar kopplade till nya K2 och representationsreglerna.

Läs mer »