×

Aktuellt

Ny ordförande i BAS

Det har varit årsmöte i BAS-intressenternas Förening. Ett välbesökt sådant, bland annat på grund av en del förändringar i Styrelsen.

Läs mer »

Incitamentsprogram genom personaloptioner

För den som funderar på att ge ut personaloptioner finns det många och ofta komplicerade frågor att ta ställning till. I denna artikel behandlar jag översiktligt vad som gäller vid redovisningen och beskattningen för incitamentsprogram genom personaloptioner.

Läs mer »

Nytt år – Nya kontoplaner

Nu kan du ladda ned 2019 års kontoplaner. 2019 års utgåvor av Bokföringsboken och Bokslutsboken som ingår i serien Svensk Redovisning finns också tillgängliga.

Läs mer »

BAS uppsatstävling avgjord!

I syfte att belysa en del specifika frågeställningar kring BAS-kontoplanen och få underlag för en framtida uppdatering har BAS-föreningen genomfört en uppsatstävling.

Läs mer »

Kontoändringar och ny SRU-koppling

BAS styrelse har beslutat att ta bort huvudbokskontona kopplade till halvfabrikat (1430 och 4930). Konton för avkastningsskatt till de nya rutorna i inkomstdeklarationen har tillkommit och SRU-kopplingarna har justerats.

Läs mer »