×

Aktuellt

Inga komponenter i K2

Bokföringsnämnden har lämnat ett brevsvar angående frågan om en bostadsrättsförening som valt att redovisa enligt K3 kan gå över till K2 och hur komponentuppdelningen och avskrivningarna påverkas vid övergången till K2.

Läs mer »

Bokföringsnämnden svarar om swish

En fortfarande relativt ny företeelse är detta med swish-betalningar. För många väcker det tekniska frågor, men för andra är det mer frågor kring redovisningen.

Läs mer »

Ny ordförande i BAS

Det har varit årsmöte i BAS-intressenternas Förening. Ett välbesökt sådant, bland annat på grund av en del förändringar i Styrelsen.

Läs mer »

Incitamentsprogram genom personaloptioner

För den som funderar på att ge ut personaloptioner finns det många och ofta komplicerade frågor att ta ställning till. I denna artikel behandlar jag översiktligt vad som gäller vid redovisningen och beskattningen för incitamentsprogram genom personaloptioner.

Läs mer »

Nytt år – Nya kontoplaner

Nu kan du ladda ned 2019 års kontoplaner. 2019 års utgåvor av Bokföringsboken och Bokslutsboken som ingår i serien Svensk Redovisning finns också tillgängliga.

Läs mer »

BAS uppsatstävling avgjord!

I syfte att belysa en del specifika frågeställningar kring BAS-kontoplanen och få underlag för en framtida uppdatering har BAS-föreningen genomfört en uppsatstävling.

Läs mer »