Ny Bulletin

BAS-intressenternas Förening har till huvudändamål att förvalta och vidareutveckla BAS-kontoplanen. Kontoplanen består inte enbart av kontonummer och kontonamn. En mycket viktig del är konteringsinstruktionerna vari bland annat beskrivs vilken funktion respektive konto har.

Kontoplan och konteringsinstruktioner uppdateras årligen. Givetvis händer mycket under ett år som kan vara intressant att följa och till och med påverka konteringarna hos ett företag. För att kunna följa med och delta i debatten om ekonomi- och redovisningsfrågor kompletterar BAS-intressenternas Förening sin stödlitteratur med Bulletinen. Bulletinen utkommer fyra gånger per år och innehåller expertkommentarer främst inom praktisk redovisning.

Under 2016 har Bulletinen fått en nystart. Layouten har förändrats vilket gör den mycket enklare att läsa. Innehållet har också förändrats. Varje nummer innehåller en något längre fördjupningsartikel samt ett antal kortare artiklar som tar upp aktuella frågor relaterade till BAS. På detta sätt blir Bulletinen ett naturligt komplement till kontoplanen och BAS stödlitteratur samtidigt som den kan användas som egen produkt.