Välkommen till BAS

Här kan du:

 Ladda ner BAS 2015
 Ladda ner SRU-kopplingar
 Läsa om regler för bokföring

 Se konton för importmoms get


 

Läs mer om BAS nya stödmaterial:
Bokföringsboken och Bokslutsboken

 

BAS THE MOVIE