2017 års böcker innehåller uppdateringar
kopplade till nya K2 och representationsreglerna.