Läs mer om BAS stödmaterial:
Bokföringsboken och Bokslutsboken