Läs mer om BAS nya stödmaterial:
Bokföringsboken och Bokslutsboken