Bokslutsboken 2017 hjälper dig att göra rätt direkt vid bokslut enligt K2 eller K3

Bokslutsboken är en handbok enligt Bokföringsnämndens K2- och K3-regler. Utgångspunkten vid praktiskt bokslutsarbete är de enskilda kontona i bokföringen. I boken första del har därför K2- och K3-reglerna hänförts till individuella konton eller grupper av konton. Då skattemässiga överväganden ofta är en integrerad del av bokslutsarbete innehåller denna del också kommentarer om vad som gäller skattemässigt för ett visst konto eller grupper av konton.

Boken är uppdaterad utifrån ny och ändrad normering
från Bokföringsnämnden och ändrade skatteregler, t. ex. representation.

Boken innehåller följande återkommande rubriker på kontonivå:

  • Kontots innehåll i korthet
  • Allmänt om bokslutsregler
  • Bokslut enligt K2
  • Bokslut enligt K3
  • Tilläggsupplysningar
  • Observera särskilt vid bokslut
  • Inkomstskatt
  • Var man kan läsa om de aktuella reglerna

I bokens andra del återfinns ett antal fördjupningsavsnitt och exempel med tyngdpunkt på K2. Här förklaras och belyses ett antal områden som ofta upplevs som svåra eller komplicerade.

Bokslutsbokens innehåll tas fram av BAS-intressenternas förening.
Alla produkter inom serien Svensk Redovisning säljs av Wolters Kluwer