Överenskommelse om e-böcker

BAS-intressenternas Förening (BAS) har sedan en tid tillbaka producerat Bokföringsboken och Bokslutsboken i e-boksformat. BAS har nu ingått en överenskommelse med Srf konsulterna som innebär att alla auktoriserade medlemmar ges tillgång till Bokföringsboken 2024 och Bokslutsboken 2024 som e-böcker.

Läs mer »

Stödlitteraturen som e-böcker

Många har efterfrågat Bokföringsboken och Bokslutsboken i e-boksformat. Vi är därför glada att kunna meddela att de nu finns ute i handeln som e-böcker.

Läs mer »

BAS svarar på Bokföringsnämndens remisser

Bokföringsnämnden (BFN har två remisser ute avseende förändringar i K2 och K3. I en tidigare artikel tog Maria Albanese upp frågan om förtydligande av vad som ska ingå i posten Råvaror och förnödenheter i K2. Den frågan är en av de frågor BAS lyfter i sitt remissvar till BFN.

Läs mer »

BAS deltar på Ekonomi & Företag

Den 27-28 september går mässan Ekonomi & Företag av stapeln på Kistamässan. BAS-intressenternas Förening finns på plats i Srf konsulternas monter. Besök oss gärna!

Läs mer »

BAS svarar på Bokföringsnämndens remiss

Bokföringsnämnden (BFN) har remitterat ett förslag på ändringar i Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) och vägledning om årsredovisning i mindre företag (K2) samt Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2012:1) och vägledning om årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Läs mer »