Stödlitteraturen i digital form till programvaruföretagen

BAS-intressenternas Förening (BAS) har i samarbete med de programvaruföretag som är medlemmar i BAS gjort en förstudie i syfte att hitta en lösning för digitalisering av BAS stödlitteratur. Lösningen ska vara tillgänglig för alla som vill kunna leverera BAS stödlitteratur i sin programvara. BAS styrelse har beslutat att genomföra projektet med en målsättning att programvaruföretagen ska kunna använda detta i 2025 års versioner. För att de programvaruföretag som är intresserade av detta ska kunna planera för arbetet med 2025 års versioner offentliggör BAS tidplanen för projektet.

Målsättning

Målsättningen är att leverera BAS stödlitteratur (Bokföringsboken, Bokslutsboken och Nyckeltalen) i en digital lösning som programvaruföretag kan använda i sina egna kommersiella programvaror. BAS vill på detta sätt öka en korrekt tillämpning av BAS-konceptet. Alla programvaruföretag erbjuds möjligheten att anskaffa stödlitteraturen i digital form. Förpackningen och leveransen av den står sedan respektive programvaruföretag för.

Genomförande

BAS arbetar nu med en teknisk referensgrupp som har till uppgift att beställa hur leveransen ska se ut. BAS har sedan för avsikt att under våren anlita en extern leverantör för att skapa lösningen. För att det ska genomföras krävs att BAS via Letter of commitment med ett antal programvaruföretag får finansieringen säkerställd.

Tidplan

BAS ambition är att driva projektet i högt tempo, men utan att tappa kvalitet. Enligt tidplanen ska leverans vara klar till 31 oktober 2024.

Synpunkter eller frågor

Projektet leds av Claes Eriksson och Sven-Inge Danielsson. Har du synpunkter, frågor eller vill bidra i projektet är du välkommen att höra av dig via mejl antingen till info@bas.se eller direkt till projektledarna.