Överenskommelse om e-böcker

BAS-intressenternas Förening (BAS) har sedan en tid tillbaka producerat Bokföringsboken och Bokslutsboken i e-boksformat. BAS har nu ingått en överenskommelse med Srf konsulterna som innebär att alla auktoriserade medlemmar ges tillgång till Bokföringsboken 2024 och Bokslutsboken 2024 som e-böcker.

BAS ordförande Sven-Inge Danielsson är glad över överenskommelsen.

 ”Det är glädjande att Srf konsulterna visar intresse för vår stödlitteratur. Vi vet att det är ett bra innehåll och det kommer att hjälpa redan bra konsulter att bli ännu bättre” säger Sven-Inge.

På fråga om hur den ekonomiska delen av överenskommelsen ser ut svarar Sven-Inge att det är av underordnad betydelse. Han motiverar sitt uttalande på följande sätt.

Självklart har vi kostnader som vi måste få täckning för. Men för oss är det viktigt att inte bara kontoplanen, utan hela BAS-konceptet får en större spridning bland användarna. Används stödlitteraturen i kombination med kontoplanen blir det helt enkelt högre kvalitet i redovisningen. Men så mycket kan jag säga att vi är nöjda med alla delar av överenskommelsen.”


Sven-Inge Danielsson

Det står även andra intresseorganisationer fritt att komma överens med BAS om leverans av stödlitteraturen i digitalt format. Det går självklart också att köpa e-böckerna enskilt. Mer information om det hittar du här på BAS webbplats.

Med största sannolikhet är 2024 sista året som böckerna ges ut i tryckt format. Till er som gillar fysiska böcker passar vi på att slå slag för att skaffa sista upplagen i den formen. Beställning gör du under produkter på BAS webbplats.


Lena Lind

Lena Lind, förbundsdirektör och VD för Srf konsulterna menar att överenskommelsen kommer att ge förbundets medlemmar mervärde.

Vi har sedan länge samarbetat med BAS. Vi vet att det är kvalitativt innehåll i deras litteratur som ger våra medlemmar mervärde i det dagliga arbetet. Vi är glada att kunna ge våra auktoriserade medlemmar tillgång till denna information” säger Lena.