BAS svarar på Bokföringsnämndens remiss

Bokföringsnämnden (BFN) har remitterat ett förslag på ändringar i Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) och vägledning om årsredovisning i mindre företag (K2) samt Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2012:1) och vägledning om årsredovisning och koncernredovisning (K3).

BAS-intressenternas Förening (BAS) har skickat in svar på remisserna. BAS fokus i svaret ligger på hur ändringarna kan påverka BAS-kontoplanen.

Yttrande över Bokföringsnämndens remisser avseende ändringar i K2- och K3-regelverken, dnr 2023:33 och 2023:34>>