Stort intresse för framtidens kontoplan

Den 28 och 29 september deltog BAS på mässan Ekonomi & Företag i Kista. Huvudtemat var att informera om och ta emot synpunkter på Framtidens kontoplan.

Det var många som passade på att diskutera och lämna synpunkter på BAS översyn av kontoplanen. Förutom muntliga synpunkter kunde mässdeltagarna också lämna mer detaljerade synpunkter via en digital enkät.

På temat Framtidens kontoplan höll också Claes Eriksson föredrag både under onsdagen och torsdagen. Vid Speakers Corner samlades uppskattningsvis 150 intresserade lyssnare under båda dagarna! Förutom att presentera bakgrund, tidplan och delprojekt låg ett stort fokus på den remiss som nu är ute samt tankar kring hur BAS kontoplanen kan och bör användas.

Det blev positiv respons på föredragen och många var det som ville diskutera och lämna synpunkter. BAS är mycket tacksamma för intresset kring arbetet och tar till sig av alla kommenterar. För att lite mer omfattande ändringar i kontoplanen ska landa väl är det viktigt med brett samförstånd. Förutom själva arbetet med ändringarna är därför informationsinsatser en väldigt viktig del för att lyckas.

Sammanfattningsvis var mässdagarna väldigt lyckade för BAS del. Vi går nu vidare i arbetet med Framtidens kontoplan.