Remiss ny kontoplan – Anläggningstillgångar och Övriga externa kostnader

BAS-intressenternas Förening genomför en total översyn av kontoplanen. Översynen har delats upp i delprojekt som kommer att remitteras löpande i takt med att styrelsen fattat beslut om dem. Den första remissen avser konton för anläggningstillgångar och övriga externa kostnader. Läs mer och ta del av remissen här.