Framtidens kontoplan

BAS har sedan ett par år tillbaka bedrivit en översyn av kontoplanen. Projektet har nu intensifierats och närmar sig ett skeende där det börjar bli aktuellt att komma ut med konkreta ändringsförslag på remiss. All information och alla remissversioner kommer att presenteras på webbplatsen.

Läs mer om framtidens kontoplan