BAS-kontoplanen i maskinläsbart format

BAS-intressenternas Förening (BAS) har under en tid arbetat med att ta fram en möjlighet att ladda ned BAS-kontoplanen i maskinläsbart format. Arbetet inleddes med en undersökande enkät och har därefter bedrivits i dialog med de programvarutillverkare som har valt att delta. Det har nu resulterat i att vi kan presentera en lösning.

Lösningen är i första hand tänkt att kunna användas av de som tillverkar program för bokföring och bokslut. Ett syfte är att få en bättre rutin vad gäller uppdateringar av BAS-kontoplanen genom att underlätta för de som tillverkar program att verkligen få med senast uppdaterade kontoplan.

Är du intresserad av tillgång till applikationen mejlar du till info@bas.se för tillgång och mer information.