Inga nya konton med anledning av redovisning enligt OSS

BAS får en del frågor om hur man ska hantera transaktioner i redovisningen som ska redovisas enligt OSS (One Stop Shop). 

Reglerna kan inte sägas vara helt lätta. Till exempel ska rapporteringen ske per land. För varje land som du har sålt varor eller tjänster till ska du redovisa den sammanlagda ersättningen (exklusive moms) för de varor respektive tjänster som ska beskattas i det landet. Dessutom ska du lämna den totala momsen på dessa försäljningar fördelat på skattesatser och den eller de skattesatser du ska använda i det landet. Beloppen i deklarationen ska dessutom anges i euro oavsett i vilken valuta fakturering gjorts.

Skatteverkets webbplats kan du läsa mer om detta.

De flesta frågor till BAS handlar om hur man ska lägga upp sin bokföring kring detta och om BAS kommer att lägga upp några särskilda konton kopplat till OSS. BAS har diskuterat frågan och kommit fram till att det är en fråga som inte lämpar sig för lösningar via särskilda konton. I och med att det finns olika gränsvärden och viss valfrihet i systemet kan BAS heller inte rekommendera något särskilt sätt att redovisa.

I Bulletinen nummer 4 år 2020 framförde Mats Brockert en idé om hur underkonton kan användas. BAS har som sagt kommit fram till att inte rekommendera några särskilda underkonton. För vissa företag kan det räcka, men BAS kan inte generellt rekommendera den lösningen. Som vi ser det borde någon form av markering ske i samband med registreringen på transaktionsnivå. Ur sidosystem bör sedan underlag för redovisning enligt OSS kunna tas fram. Det är närmast en fråga för programvarutillverkarna.