Tryckfelsnisse har varit framme i Bokföringsboken

Det kom ett mejl till BAS med en fråga om tabellen på sidan 492 i Bokföringsboken 2021 är korrekt avseende kontona 243x Pågående arbeten och 245x Fakturerad men ej upparbetad intäkt. I tabellen anges att posterna kan kopplas antingen till egna poster i en K2 årsredovisning eller ingå i posten Övriga skulder. Det korrekta är att de ska kopplas till egna rader. Det är stackars Nisse som missat i korrekturet till Bokföringsboken. I Bokslutsboken 2021 finns samma tabell och där är det rätt (se sidorna 376 – 377).

För er som jobbar med Pågående arbeten (entreprenader eller tjänsteuppdrag) för annans räkning rekommenderar vi också fördjupningsavsnittet om detta i Bokslutsboken 2021 (sidorna 430 – 449).