Bokföringsnämndens svar om redovisning av nedsättning av aktiekapitalet

Med anledning av de artiklar som varit med i Bulletinen avseende redovisning av nedsättning av aktiekapitalet har BAS ställt ett par frågor till Bokföringsnämnden.

Nu har BAS fått svar. Sammanfattningsvis är svaret att den affärshändelse som initierar bokföring av minskningen av aktiekapitalet är registreringen hos Bolagsverket.

Du kan ta del av hela svaret här >>