Bokföringsnämndens svar om redovisning av förhöjd leasingavgift

I samband med att BAS tog bort kontot för långfristig del av en första förhöjd leasingavgift inleddes en diskussion om det kan finnas en långfristig del. Argument både för och emot har framförts och BAS valde att ställa frågan till Bokföringsnämnden.

Nu har BAS fått svar. Sammanfattningsvis framgår av svaret att en förutbetald leasingavgift i sin helhet ska redovisas som en omsättningstillgång oavsett om K2 eller K3 tillämpas.

Du kan ta del av hela svaret här >>