Kontoplan i maskinläsbar form – Workshop

BAS styrelse har sammanställt och diskuterat igenom de remissvar som inkom avseende remissen om kontoplanen i maskinläsbar form. BAS fick drygt 20 svar. Remissvaren innehåller en hel del önskemål om hur kontoplanen bör levereras och vilken information den bör innehålla.

Kontoplanen i maskinläsbar form kommer främst programvaruföretagen att nyttja. Det är också de som svarat i störst omfattning på remissen. BAS styrelse har med anledning av de omfattande svaren beslutat att samla programvaruföretagen i en workshop i syfte att arbeta fram en optimal lösning som också är möjlig att finansiera. Workshopen har getts namnet BAS-kontoplanen i framtiden och går av stapeln den 11 mars.