Bokföringsboken och Bokslutsboken 2020 färdigtryckta

Nu är stödlitteraturen avseende 2020 levererat från tryckeriet. Årets exemplar av Bokföringsboken innehåller nyheter i form av bland annat löpande bokföring kopplat till momsdeklaration och vouchrar.

Boken innehåller också ett fördjupningsavsnitt avseende billeasing. Det bland annat med anledning av att BAS tagit bort kontot för långfristig del av första förutbetalda leasingavgiften. Det kan tyckas märkligt med tanke på att det påverkar nyckeltalen om all förutbetald leasing redovisas som kortfristig.

En stor anledning till att kontot är borttaget är att om K2 tillämpas kan allt redovisas som kortfristigt. Det finns också en teoretisk diskussion kring om det faktiskt finns något som ska klassificeras som långfristigt. Diskussionen har sin utgångspunkt i vad som står i EU:s redovisningsdirektiv. Det kommer att bli intressant att följa var den frågan landar. För de intresserade hänvisas även till nummer ett 2020 av Bulletinen. Där kommer det att komma med en artikel som analyserar frågan.

Men sedan är det detta med billeasing och moms. Vad gäller egentligen när ett billeasingavtal avslutas. Det är inte ovanligt att leastagaren byter bil efter tre år. Det finns då ofta en skillnad mellan marknadsvärdet på bilen och restvärdet. I de flesta fall kompenseras lesatagaren för detta övervärde. Men hur ska det hanteras i redovisningen och vad gäller avseende momsen? En uppfattning presenteras i det nya fördjupningsavsnittet om billeasing.

En nyhet i Bokslutsboken är ett fördjupningsavsnitt om rättelser. Upptäcker man ett fel från tidigare år ska det i redovisningen rättas på olika sätt beroende på om företaget tillämpar K2 eller K3. Det innebär lite olika hantering i årets resultaträkning. Då gäller det att tänka till så att det blir rätt när deklarationen ska upprättas. Det nya fördjupningsavsnittet tar upp hur fel ska hanteras såväl i redovisningen som vid beskattningen.


Beställ böckerna för 2020!