Leasing eller köp – kör på rätt sida av lagen

Skatteverket kom i början av 2019 med ett ställningstagande med namnet Omsättning av vara och leverans. Av det namnet är det inte helt lätt att lista ut att det döljer Skatteverkets bedömning av när ett finansiellt leasingavtal mervärdesskatterättsligt är att betrakta som omsättning av vara. Skulle ett avtal om personbilsleasing betraktas som omsättning av vara har bolaget inte rätt att dra av hälften av momsen.

Ett problem med just billeasing är att det inte är säkert att den mervärdesskatterättsliga bedömningen stämmer överens med den inkomstskatterättsliga eller den redovisningsmässiga bedömningen. Redovisningsmässigt kan hanteringen sammanfattas som att man ska följa det regelverk man tillämpar.

Vad gäller momsen är inte bara frågan om att se till att billeasingavtalet verkligen ger rätt till avdrag för halva momsen. Det dyker också upp intressanta frågor vid byte av leasingbil. Här kan svaret bli lite olika beroende på hur bytet gått till. Har till exempel avtalet sålts till en extern part för att komma över en annan bil tidigare? Eller har bolaget anvisat en bilhandlare som köpare av den tidigare leasade bilen? Eller har det kanske gjorts upp på en marknadsplats? Exakt hur det har gått till måste man veta för att landa rätt i hanteringen av momsen.

Även i redovisningen finns intressanta frågor. Till exempel frågan om kostnaden ska landa som övrig extern kostnad (dit den kommer om BAS-konto 5615 används) eller som en personalkostnad är intressant. Det borde vara personalkostnad i årsredovisningen om det är en förmånsbil. Då finns konto 7385 att använda i BAS.

Sedan finns frågan om fördelning av den första förhöjda leasingavgiften. Oftast sträcker sig avtalen över 36 månader varför en del borde vara långfristigt i bokslutet. BAS har också konton för lång- respektive kortfristig del av den förhöjda leasingavgiften. Men pass upp! I K2 kan förenklingar tillämpas.

För att få ihop allt detta rekommenderas läsning i framförallt konteringsinstruktionerna i Bokföringsboken. I 2020 års bok kommer också ett fördjupningsavsnitt som ger bra vägledning att finnas med.

Text: Claes Eriksson