Remiss om kontoplanen i maskinläsbar form

BAS har skickat en förfrågan till ett antal programvaruleverantörer och andra intressenter om BAS ska tillhandahålla kontoplanen i maskinläsbar form. BAS önskar synpunkter på om det finns intresse av att BAS-kontoplanen tillhandahålls i maskinläsbar form och vilket format som i så fall är lämpligt. De företag/organisationer som förfrågan har skickats till framgår av bilaga 3 i remissen. BAS välkomnar alla att lämna synpunkter på remissen!

BAS önskar svar senast 2019-11-04.

Remiss BAS-kontoplanen i maskinläsbar form >>

Vänliga hälsningar
Styrelsen i BAS