Ny ordförande i BAS

Det har varit årsmöte i BAS-intressenternas Förening. Ett välbesökt sådant, bland annat på grund av en del förändringar i Styrelsen. Peter Nilsson, som var ordförande, avgick från styrelsen. Vi tackar Peter för hans insatser i föreningen och hälsar ersättaren Sven-Inge Danielsson välkommen.

Under en tid har det funderats över vem som skulle vara lämplig att ta över som ordförande efter Peter Nilsson. Vi har sökt efter en ordförande som kan driva på de viktiga processer föreningen står inför. Två viktiga frågor är hur BAS ska förhålla sig till den pågående digitaliseringen samt den pågående översynen av kontoplanen.

Vad gäller digitaliseringen får BAS propåer om att tillhandahålla kontoplanen i olika digitala format. Detta för att det ska bli enklare för programvaruföretag och andra att på ett så smart sätt som möjligt återvinna räkenskapsinformation digitalt. Kända pågående projekt på detta område är digital inlämning av årsredovisning samt NSG (Nordic Smart Government).

Sven-Inge har drivit redovisningsbyrå under många år och har alltid varit engagerad i frågor som rör den digitala hanteringen av räkenskapsinformation. Han kommer därför att tillföra praktisk erfarenhet i frågorna om digitalisering. Det är ett oerhört viktigt komplement till den tekniska förståelsen av digitaliseringen.

Vad gäller den pågående översynen av kontoplanen tillförs styrelsen också praktisk erfarenhet kring användande av kontoplaner. När översynen är klar går BAS in i en viktig fas med att lansera effekterna av översynen. Det är idag svårt att överblicka hur omfattande förändringar det blir, men att det blir ett informationsbehov är klart. Det kommer att innebära en mer eller mindre omfattande uppdatering av Bokföringsboken och Bokslutsboken. Det måste lanseras för att så snabbt som möjligt få ut bästa effekt. Här blir Sven-Inge en nyckelspelare.

Parallellt med redovisningsbyrån är Sven-Inge en mycket anlitad föreläsare på redovisningskurser. Han har föreläst för såväl FAR som Srf konsulterna, men också för till exempel Skattehuset, Björn Lunden information, andra programvaruföretag samt direkt för olika redovisningsbyråer och revisionsbyråer. Det gör att Sven-Inge är ett känt namn i branschen. Att han dessutom brinner för BAS-konceptet gör att vi ser stora möjligheter att snabbt sprida de kommande förändringarna och stärka ett redan starkt varumärke.

Vi vill också passa på att tacka Annika Larsson, FARs representant i styrelsen, för hennes tid. Vi välkomnar Birgitta Åhlander (FAR) och Robert Alexandersson (LRF Konsult) in i styrelsen.

Vi har en spännande tid framför oss!!